ФОНДАЦИЈА ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА МЛАДИХ НАУЧНИХ РАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
FOUNDATION FOR SOLVING THE HOUSING NEEDS OF YOUNG SCIENTIFIC RESEARCHES OF THE UNIVERSITY OF BELGRADE

|

АКТУЕЛНО | ОБЈЕКАТ 3Б

unifond

ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА

ФОНДАЦИЈЕ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА МЛАДИХ НАУЧНИХ РАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ


На сајту можете пронаћи информације везанe за текућу изградњу у насељу, пратити динамику активности везаних за расподелу станова у објекту 3Б и сазнати остале корисне информације у вези са локацијом и животом у стамбеном комплексу Универзитетског насеља


О Фондацији

Фондација за решавање стамбених потреба младих научних радника Универзитета у Београду основана је Одлуком Савета Универзитета у Београду 12. јуна 1995. године. Оснивач Фондације је Универзитет у Београду.

Циљ Фондације је решавање стамбених потреба:

  • младих научних радника Универзитета у Београду,
  • младих уметника Универзитета уметности у Београду,
  • младих научних радника запослених на институтима регистрованим од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
  • младих уметника запослених у институцијама културе од националног интереса.

Свој основни циљ Фондација остварује изградњом станова за младе научне раднике. Тренутно сви станови у изградњи налазе се у Универзитетском насељу, на локацији БЛОК 32 на Новом Београду. На овој локацији предвиђена је изградња 811 станова, смештених у 7 стамбено-пословних објеката, са гаражама у самим објектима и колективном гаражом у посебном објекту. Фондација располаже и са мањим бројем станова ван локације Блока 32.

Основни подаци

Фондација је непрофитна организација која средства користи искључиво у циљу решавања стамбених потреба младих научних радника.

Фондација има статус правног лица.

Седиште Фондације је у Београду, Студентски трг 1.

Оперативне просторије Фондације налазе се у Блоку 32, објекту 3А, на адреси Булевар Зорана Ђинђића 123в, локал 2.

Адреса оперативних просторија Фондације је адреса на којој нас можете посетити и послати пошту.

Контакт телефон Фондације: +381 11 312 26 80

E-mail: office@unifondzastanove.rs

Матични број: 17130056

ПИБ: 102419931

ПДВ: 154966502

Број текућег рачуна: 105-4163-53, АИК Банка ад, Ниш, Филијала Београд;
205-26671-03, Комерцијална банка ад, Београд.

Општа акта

Статут Фондације

Правилник о начину и условима коришћења средстава и имовине Фондације

Правилник о давању у закуп пословног простора и гаража који представљају имовину Фондације

Правилник о давању у закуп станова који представљају имовину Фондације

Јавне набавке

2022

План јавних набавки за 2022. годину

2021

План јавних набавки за 2021. годину
Правилник о набавкама

2020

Јавнa набавкa грађевинско-занатских радова - ЈНОП-06/2020
Јавнa набавкa радова на неуређеном земљишту - ЈНОП-05/2020
Јавнa набавкa канцеларисјког материјала - ЈНМВ-04/2020
Јавнa набавкa радова на адаптацији станова - ЈНОП-03/2020
Јавнa набавкa радова на адаптацији станова - ЈНОП-02/2020
Јавнa набавкa услуге одржавања зелених површина - ЈНМВ-01/2020
План јавних набавки за 2020 годину

2019

Јавнa набавкa радова на санацији хидроизолације у атријуму - ЈНОП-06/2019
Јавнa набавкa грађевинско-занатских радова на објекту и у стамбеним јединицама Фондације - ЈНОП-05/2019
Јавнa набавкa радова на изради интерног паркинг платоа и парка за кућне љубимце на неуређеном грађевинском земљишту - ЈНМВ-04/2019
Јавнa набавкa канцеларијског материјала - ЈНМВ-03/2019
Јавнa набавкa рачунарске опреме - ЈНМВ-02/2019
Јавнa набавкa услуге одржавања зелених површина - ЈНМВ-01/2019
Измена и допуна плана јавних набавки за 2019. годину - бр.1
План јавних набавки за 2019. годину

2018

Јавнa набавкa радова на санацији објекта 3Б - ЈНОП 012018
Јавна набавка одржавања зелених површина, чишћење атријума и гаража и текућег одржавања зграда и објеката - ЈНМВ 022018
План јавних набавки за 2018. годину

О Пројекту Универзитетског насеља

Пројекат Универзитетско насеље започет је 1996. године.

Визија пројекта је да се у Блоку 32 на Новом Београду изгради, у сукцесивним етапама, насеље у коме би, по повољнијим условима, станове добијали искључиво млади научници и истраживачи Универзитета у Београду.

Решавањем питања стамбених потреба младих научника Фондација има за циљ да буде један од разлога који задржава младе истраживаче у земљи. Визијом она показује став, подршку и бригу Универзитета и државе о осетљивом друштвеном слоју младих стручњака, чија истраживања и рад су од националног значаја за напредак државе и друштва.

Универзитетско насеље је архитектонско-урбанистичка целина, која надахњује и потхрањује осећај заједнице и нуди могућности вибрантног свакодневног живота својим станарима.

Основни концепт идеје Универзитетског насеља је да оно буде јасна али ненаметљива просторна опна, која ће омогућити својим станарима да се нађу у себи сличном друштву, нудећи им тако могућност размене идеја и ставова по питању организације живота у насељу.

ЛокацијаНасеље заузима део Блока 32, а заједно са њим у блоку се налазе Црква Светог Димитрија, Амбасада републике Словачке, Управна зграда Телекома Србије, Управна зграда Air Serbia, Филијала Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање као и Јубмес банка. У оквиру зграде 3А Универзитетског насеља смештено је и дечије обданиште “Чаролија”.

У непосредној близини локације Блока 32 налази се и зграда Општине Нови Београд, Полицијска станица Нови Београд, Mercator Centar и YU Business Center Нови Београд.

Насеље је оивичено улицама Булевар Зорана Ђинђића, Омладинских бригада и Булеваром Арсенија Чарнојевића. У непосредној близини је и новобеоградски кружни ток који је добро повезан са свим деловима града.

Линије градског превоза које имају станице у самом блоку су аутобуске линије 17, 74, 18, 68, 69, 73, 76, 88, 610, 611, АДА 2, АДА 5.


Стамбено - пословни објекти
На локацији Универзитетског насеља предвиђена је изградња 811 станова, смештених у 7 стамбено-пословних објеката, са гаражама у самим објектима и колективном гаражом која је у посебном објекту. Површина земљишта коју насеље заузима је 59.358,00м2, планирана стамбена корисна површина износи 66.342,49м2 а планирана пословна корисна површина износи 8.245,28м2


Пројектанти објеката: Брана Митровић, дипл.инж.арх; Наталија Новаковић-Кецић, дипл.инж.арх; Гордана Гаврић, дипл.инж.арх; Даница Јанковић, дипл.инж.арх; Данка Марковић, дипл.инж.арх.

Објекат 1Б изграђен је и усељен 2004. године. Садржи 162 стамбене јединице различитих структура и 23 локала. Пројектант објекта: Наталија Новаковић-Кецић, дипл.инж.арх.

Објекат 3А изграђен је и усељен 2008. године. Садржи 134 стамбене јединице различитих структура и 15 локала. Објекат у себи садржи и дечије обданиште. Пројектант објекта: Брана Митровић, дипл.инж.арх.

Објекат 3Б изграђен је и усељен 2015. године. Садржи 134 стамбене јединице различитих структура и 17 локала. Пројектант објекта: Брана Митровић, дипл.инж.арх.

Контактирајте нас


Доступни смо на наведене контакт телефоне и налоге електронске поште

Просторије Фондације налазе се у Блоку 32, зграда 3А, Булевар Зорана Ђинђића 123в, локал 2Aдреса: Булевар Зорана Ђинђића 123в, локал 2, 11070 Нови Београд, Србија
Телефон: +381 11 312 26 80
Фах: +381 11 312 26 80
Е-пошта: office@unifondzastanove.rs
Вебсајт: www.unifondzastanove.rs